Act voor onderwijs

Onze Missie

WE MOETEN ONZE LEERKRACHTEN KOESTEREN!

Actvooronderwijs wil er zijn voor de leerkrachten die NU op de werkvloer staan. We realiseren ons zeer goed (ja, we zijn ervaringsdeskundig) dat lesgeven in het secundair onderwijs op dit moment helemaal niet makkelijk is. Hervormingen, lerarentekort, zoekende leerlingen, veeleisende ouders, een verstikkend online platform, overadministratie. We lopen er allemaal tegenaan. Alle actoren rondom ons vragen steeds meer… We zijn ervan overtuigd dat deze moeilijke context dringend moet veranderen maar ondertussen willen we leerkrachten inspireren om stand te houden, om goed voor zichzelf te zorgen en om te blijven focussen op wat hen passioneert.

Onze workshops zijn gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT heeft als doel om op een flexibele en werkbare manier om te gaan met de problemen die op je pad komen. ACT biedt heel concrete en toepasbare tools om meer vrijheid en passie te ervaren in elke dag en minder vastgehaakt in het leven te staan. Deze komen dus ook uitgebreid aan bod in onze workshops die gericht zijn op zelfzorg en veerkracht.

Wat is ACT 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een recente ontwikkeling op gebied van gedragstherapie. Het heeft als doel om op een flexibele en werkbare manier te kunnen omgaan met de problemen die op je pad komen (Acceptance) terwijl je blijft investeren in de dingen die er voor jou toe doen (Commitment). ACT hoeft geen therapeutische toepassing te zijn. Het is vooral een training in levenskunst waarbij je nieuwe vaardigheden aanleert om minder vast te haken in moeilijke omstandigheden en gedachten en waarbij je jezelf meer leert richten op een waardevol bestaan en zinvol bestaan. De vaardigheden die we aanleren zijn georganiseerd rond 6 processen (zie afbeelding). Hoe meer je die processen onder de knie krijgt, des te veerkrachtiger en psychologisch flexibel je in het leven staat.

Met onze workshops willen we kleine ACT-prikjes geven zodat processen die vast zitten in beweging kunnen komen. Met behulp van simpele tools, metaforen en ervaringsgerichte oefeningen komen we tot diepere inzichten over hoe we soms vastzitten en leren we hoe we meer vrijheid kunnen ervaren in onze dagelijks functioneren. 

Focus op secundair

Kleuter, Lager en secundair worden door onze overheid en door de media vaak in één adem genoemd en onder die grote noemer 'onderwijs' geplaatst. Toch zijn er zoveel verschillen dat ze op veel vlakken niet te vergelijken vallen Met Actvooronderwijs trekken we resoluut de kaart van het secundair onderwijs. Niet alleen omdat daar de grootste lerarentekorten worden vastgesteld, maar ook omdat we de specifieke problemen voor leerkrachten in het secundair willen erkennen.

Eén van de grootste verschillen met het kleuter en lager onderwijs ligt voor ons in het moeilijker verbinden met leerlingen. En laat verbinding nu net één van de belangrijkste voorwaarden zijn voor motivatie en werkplezier… 

Het moeilijker verbinden heeft meerdere redenen: 

  • Eerst en vooral sta je maar een paar uur voor de klas en ken je je leerlingen dus automatisch minder goed. 
  • Daarnaast zijn ook de ouders een stuk minder betrokken. Daar waar ouders en leerkrachten op de lagere school vaak op de speelplaats in gesprek gaan, gebeurt in het middelbaar ineens alles via mail of via de directie… als vakleerkracht word je dus vaak gebrieft zonder dat er een rechtstreeks gesprek geweest is. Je krijgt dan automatisch het gevoel dat je minder eigenaarschap hebt in je klas. 
  • Tot slot zijn de jongeren aan wie we les geven vaak op zoek naar zichzelf. Ze zijn daardoor soms meer op zichzelf gericht en minder toegankelijk, zetten zich vaker af tegen autoriteit en hebben minder vertrouwen in de leerkracht. Ook hormonaal zijn ze in volle verandering. Ze worden op een voor hun lichaam onmogelijk uur op school verwacht waardoor ze zich moe voelen en minder motivatie kunnen opbrengen. Ook dat weegt allemaal op een leerkracht. Er wordt wel eens gezegd dat je je moet laten omringen door positieve en energieke mensen… wel, veel succes op maandagochtend als je voor een klas 14-jarigen staat… 

Natuurlijk is het in het kleuter en lager onderwijs ook niet allemaal rozengeur en maneschijn maar de aanwezigheid van kindervreugde en kinderlijke dankbaarheid kan een moeilijke dag een stukje mooier maken. En op de middelbare school is dit simpelweg een stuk minder aanwezig. We willen dit specifieke aspect van het secundair onderwijs erkennen omdat dit vaak ook weegt op hoe we onze job ervaren. Hoe we hier best kunnen mee omgaan leren we in de workshops die aangeboden worden door Actvooronderwijs. 

Is dit iets voor jou?