Aanbod voor CLB-medewerkers

Driedaagse workshop: met goesting koers houden in de CLB-jungle

De mens achter de CLB-medewerker:

Het verhogen van het bewustzijn rond waarden, grenzen en noden in jouw dagelijks functioneren.

 • Wat ervaar ik in deze job?

 • Hoe ga ik om met de moeilijke context?

 • Wat MOET ik allemaal van anderen en van mezelf?

 • Wat mis ik?

 • Wat doet er voor mij echt toe in mijn job?

 • Wanneer ben ik tevreden over mezelf?

Ruimte creëren:

Over loskoppelen en afstand nemen.

 • Gezond omgaan met de verschillende rollen die ik inneem.

 • Van ondergaan naar observeren: minder gekleurd waarnemen.

 • Hoe vind ik rust wanneer ik overspoeld word?

 • Bewegen naar wat er voor mij toe doet én leren omgaan met obstakels.

Authentiek verbinden en veerkracht:

Over zelfzorg, keuzes en steun voor elkaar.

 • Hoe blijf ik doen wat er toe doet?

 • Hoe draag ik echt zorg voor mezelf?

 • Hoe ondersteun ik mijn teamgenoten?

Concrete & werkbare tools!

De tools die in deze workshop worden aangereikt zijn afkomstig uit ACT.

ACT is een recente ontwikkeling op gebied van psychotherapie en heeft als doel om op een flexibele en werkbare manier om te kunnen gaan met de problemen die op je pad komen (Acceptance) terwijl je blijft investeren in de dingen die er voor jou toe doen (Commitment). ACT richt zich op gezond in het te leven staan en op bevordering van het welzijn.


Dit project is flexibel!

Stel gerust formules voor die beter passen in uw werking.


In de workshop krijg je heel werkbare tools:

 • Om te midden van de verwachtingen van anderen toch de vrijheid te ervaren om die dingen te doen die er voor jou echt toe doen.

 • Om mild en van op een afstandje te kijken naar crisissituaties, vergader­ingen en incidenten zodat je minder frustraties ervaart wanneer het minder goed loopt.

 • Om minder drama en meer luchtigheid te ervaren doordat je je minder laat meeslepen door gedachten en emoties.

 • Om vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken, met aandacht voor je eigen perspectief.

 • Om meer tevredenheid te ervaren tijdens de werkdag en wanneer je terugblikt

 • Om in je overvolle bezorgde hoofd ruimte te vinden voor creativiteit en passie

Connectie en bewustwording

Het ideaalbeeld van je job als CLB-medewerker is ondertussen al ingehaald door de realiteit: samenwerkingen met externe diensten lopen stroef, wachtlijsten verhogen de druk, administratie slorpt energie… Je pompt of verzuipt…

Hoewel wij er van overtuigd zijn dat de ruimere context moet veranderen, willen wij NU al een verschil maken voor de CLB-medewerker. Wij geloven dat er manieren zijn om in deze context meer ruimte te maken voor jezelf en wat er voor jou toe doet.

Vanuit de zelfdeterminatie-theorie spreken we over motivatie waneer er voldaan wordt aan de behoefte aan autonomie, betrokkenheid en competentie. Wij leren jou terug contact te maken met je eigen keuzekompas, waardoor je autonomie ervaart. Wij stimuleren een oprechte betrokken­heid bij jezelf en bij elkaar. We geven je terug meer grip op jezelf, waardoor je competentiebeleving zal stijgen.

De weg die we in 3 dagen afleggen is pittig. Wij gaan ruimte maken voor wat er echt toe doet en wat er echt gedacht en gevoeld wil worden. Wij gaan kijken naar welke verwachtingen er allemaal zijn. Wij gaan ervaren wat deze context jou brengt. We gaan ruimte creëren om terug vanuit keuze stappen te zetten en om met mildheid met jezelf om te gaan. We gaan zorgen dat je terug fierheid ervaart.